COACHING

De bedrijfswereld is een harde wereld. De laatste jaren lijkt voor vele bedrijven het credo te zijn geworden: Steeds meer doen, met minder mensen, in een kortere tijd én met minder budget. Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen een constant veranderende professionele wereld steeds meer medewerkers tegen hun eigen limieten aanbotsen.

Verandering is moeilijk en vergt energie van zowel van het bedrijf als van zijn medewerkers. Niet elke werknemer heeft het hier gemakkelijk mee, maar vaak wordt de tijd om naar de medewerkers en hun bekommernissen te luisteren niet genomen. Gesprekken over hoe men zijn job doet worden dikwijls beperkt tot dat ene verplichte jaarlijkse verplichte evaluatiegesprek.

In alle innovatieve bedrijven en toonaangevende ondernemingen waar er een positieve bedrijfscultuur heerst, valt het op dat “de mensen” een essentieel onderdeel het succes van dat bedrijf vormen. In al deze inspirerende bedrijven worden er veel inspanningen gedaan om de medewerkers op een passende en individuelen manier te coachen en te begeleiden.

Coaching is een proces gebaseerd op vertrouwen, waarbij medewerkers geholpen worden om tot een juister zelfinzicht te komen. Gedurende het hele traject bouwt de coach een vertrouwensrelatie op met de coachee.

Binnen bedrijven kan coaching ingezet worden met als doel het ontwikkelen van managementvaardigheden, of het verbeteren van de eigen manier van werken en communiceren. Maar een coach kan ook een klankbord zijn die de coachee een ander perspectief aanbiedt of een veranderingsproces met wat meer afstand en openheid leert te bekijken.

EEN COACHING…

Geeft een dieper inzicht in je gedrag en leert je eigen blinde vlekken te ontdekken.

Helpt je om je achtergrond en inzichten in management skills te verbreden

Creëert de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen op een veilige manier te bespreken.

De opstart

Een coaching traject start steeds  met een verkennend gesprek. Dit gesprek duurt meestal rond de 90 minuten. Hierin worden verwachtingen en ervaringen van de beide partijen uitgewisseld. Zowel de coach als de coachee, nemen een positief engagement naar elkaar toe. Tijdens dit gesprek wordt er ook gepeild in welke mate de coachee zich al bewust is van de uitdagingen waar hij voor staat.  

Een anonieme greep uit problematieken uit het verleden

“Sinds ik team leader geworden ben, is het duidelijk dat de andere kandidaat voor deze functie, die nu mijn ondergeschikte is, er alles aan doet om de sfeer binnen het team te verpesten.”

“Ik slaag er niet in om de negatieve sfeer die er binnen het team heerst weg te nemen.”

“Nu ik eindelijk in de functie ben die ik al jaren wil uitoefenen, krijg ik behoorlijk wat negatieve feedback van mijn n+1. Het lijkt alsof ik niets goed meer kan doen, terwijl dit daarvoor totaal anders was.”

“Ik vind het lastig om de extra taken en procedures die er bijkomen door te schuiven naar mijn medewerkers. Ze hebben immers al werk genoeg. Daarom neem ik het er liever zelf bij, ook al weet ik dat het mijn taak niet is.”

“Sinds ik in deze functie ben begonnen heb ik de indruk dat ik nog maar de helft zoveel gedaan kreeg als vroeger.”

“Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren om de nieuwe structuur die in het bedrijf uitgerold wordt te accepteren, terwijl ik er zelf niet in geloof.”

“Mijn leidinggevende is enorm dominant en totaal doof voor de problemen die ik probeer aan te kaarten. Vergaderingen die hierover belegd worden last hij steeds op het nippertje af omwille van een dringende afspraak.”

“Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren om de nieuwe structuur die in het bedrijf uitgerold wordt te accepteren, terwijl ik er zelf niet in geloof.”

UW COACHING

Hoe begin ik eraan?

Contacteer ons

Is deze training iets voor u of uw organisatie?
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte. Laat zeker uw contactgegevens achter zodat wij u kunnen contacteren.

Twijfelt u nog? Wij komen graag bij u langs voor meer informatie.